Karpatský Euroregión Slovensko - Sever

Vitajte na stránke občianskeho združenia KESS. Občianske združenie KESS vzniklo v roku 2008. KESS sa územne ohraničuje územím prešovského kraja a prioritne sa chce orientovať na spoluprácu s Poľskom a Ukrajinou. Občianske združenie má teraz 6 zakladajúcich členov, za optimálny stav odhadujeme 20 členov. Členstvo osoby nie je viazané na jeho postavenie (funkciu), ale na jeho schopnosti a chuť pracovať pre rozvoj cezhraničných vzťahov. Inštitúcie (obce, VUC, RRA,...) vnímame ako rozhodujúcich partnerov, v prípade samospráv aj ako podporujúcich členov. Medzi ciele KESS patrí Vytvorenie fungujúcej profesionálnej štruktúry, schopnej byť organizačným aj finančným partnerom v regióne, štáte i v EÚ, vytvorenie partnerstiev na Slovensku, sieťovanie partnerstiev so spolupracujúcimi inštitúciami v zahraničí, poskytovanie servisu (databázy, sprostredkovanie kontaktov,...) pre účastníkov partnerstiev, monitorovanie úrovne spolupráce a prínos iniciatívnych návrhov pre zlepšenie efektivity cezhraničnej spolupráce.

.

Fotografie z festivalu vo Svidníku v rámci projektu "Vandrovanie bez plecniaka"

...viac v sekcii projekty

.

.

Krátka obrazová pohľadnica z výstavy v Bratislave v rámci projektu "Vandrovanie bez plecniaka"

.

Fotografie z výstavy v nemeckom Berlíne v rámci projektu "Vandrovanie bez plecniaka"

.