Vodná turistika - Turystyka wodna

Vodná turistika v Karpatskom Euroregióne

 

Vodná nádrž Domaša leží na strednom toku rieky Ondava. Jej plocha je 1510 ha, priemerná hĺbka 18 m a maximálne 32 m. Má 5 rekreačných stredísk Dobrá, Poľany, Holčíkovce, Nová Kelča a Valkov. Vďaka dobrým klimatickým podmienkam a podhorskému charakteru kraja, čistote vody a vzduchu, stalo sa okolie Domaše obľúbeným miestom rekreačno-športových pobytov. Sú tu bohaté možnosti ubytovania a stravovania. K príťažlivosti Veľkej Domaše prispievajú aj výborné možnosti rybolovu, bohatý výskyt vodného vtáctva a je rajom pre hubárov. Nenáročné prechádzky možno vystriedať náročnejšími alebo absolvovať hrebeňový okruh. Valkov je jednou z najkrajších a najnavštevovanejších rekreačných lokalít Domaše. V časti Valkov je upravená pláž, požičovňa športových potrieb, možnosť ubytovania, stravovania, občerstvenia, predajne potravín a PNS. V blízkosti hotela JUVEN je tobogan s malým bazénom.

 

Czorsztynské jazero spolu so Stromowským jazerom vznikli prehradením rieky Dunajec a vybudovaním priehrady medzi hradmi Czorsztyn a Niedzica. Dunajec sa potom prediera cez Sądecku kotlinu a za Nowym Sączem vďaka následnej hrádzi tvorí Rožnovské jazero. Prekonáva územie Karpatského pohoria, aby sa na konci vlial do Wisły. Na jazerách sa nachádzajú rekreačné strediská, v ktorých je možné požičať si loďky, vodné bicykle a jachty s kormidelníkom. V zime je možné lyžovať sa na okolitých lyžiarskych svahoch alebo surfovať na zamrznutom ľade.

           

Jazero Klimkówka je pekným umelým horským jazerom. Jeho plocha je okolo 300 ha, hĺbka

dosahuje viac ako 25 metrov.

           

Umelá nádrž v Sieniawie láka turistov, ale nie sú tam bezpečné miesta na kúpanie. Namiesto

toho je možné prenajať si kajak, loďku alebo plachetnicu. Nádrž je bohatá na ryby a pod hrádzou sa chovajú pstruhy.

 

Najväčšou atrakciou, ktorá priťahuje v lete turistov hľadajúcich odpočinok pri vode v Beskydách,

je umelé jazero Solinské. Kvôli svojej rozlohe je označované aj ako beskydské more. Žiadna iná vodná nádrž v Poľsku neposkytuje jachtárom také uspokojenie a také kvalitné podmienky pre tento šport. Veľkou atrakciou sú tiež vychádzkové túry chodníkmi „Białej Floty”. Na podkarpatských riekach bolo vyznačených veľa zaujímavých vodných ciest. Szlak Ikon je jednou z najzaujímavejších, ktoré je možné prekonať na kajaku. Táto trasa vedie cez CKHO a konajú sa tu aj splavy na lodiach. Preteky vo veslovaní, splavy na kajakoch, veľkolepé veslárske preteky amatérsky vyrobených lodí a turnaje pirátov na surfoch sú len niektoré z atraktívnych podujatí, ktoré sa konajú na riekach i vodných nádržiach podkarpatského vojvodstva.

 

 

 

 


Turystyka wodna Euroregionu Karpackiego

 

Sztuczne jezioro Welka Domasza

Leży w środkowym biegu rzeki Ondawy. Jego powierzchnia jest 1510 ha, przeciętna głębokość 18 m, maksymalnie 32 m. Ma pięć areałów rekreacyjnych: Dobra, Polany, Holczykowce, Nowa Kelcza i Walków.

Sprzyjający klimat, podgórski charakter regionu, czysta woda i czyste powietrze to walory, dzięki którym Domasza jest ulubionym miejscem pobytów rekreacyjno-sportowych. Występuje tu wiele gatunków ptactwa wodnego. W ośrodkach rekreacyjnych stworzone są odpowiednie warunki do zakwaterowania i wyżywienia. Domasza jest wymarzonym miejscem dla wędkarzy i grzybiarzy. Okolice pozwalają na długie spacery lub uprawianie turystyki pieszej na szlakach górskich otaczających Domaszę. Walków jest jednym z najpiękniejszych i najwięcej zwiedzanych rekreacyjnych obszarów Welkiej Domaszy. Znajduje się na zachodnim brzegu średniej części jeziora i składa się dwóch części: Walków i Tiszawa. W części Walków znajduje się dobrze utrzymana plaża, wypożyczalnia artykułów sportowych kiosk z prasą i sklep spożywczy. Oprócz tego można korzystać z wielu możliwości zakwaterowania, wyżywienia i posiłku. W pobliżu Hotelu JUVENTUS znajduje się mały basen.

 

Sączem dzięki kolejnej zaporze tworzy Jezioro Rożnowskie. Pokonuje wreszcie obszar Pogórza Karpackiego, aby na koniec wpaść do Wisły. Nad jeziorami znajdują się ośrodki rekreacyjne, w których można korzystać z wypożyczalni łódek, rowerów wodnych lub żaglówek z sternikiem. Zimą można na bliskich uboczach uprawiać narciarstwo a na zamarzniętym lodu surfowanie.

           

Jezioro Klimkówka jest pieknym sztucznym gorskim jeziorem. Jego powierzchnia to okolo 300 ha, głębokość ponad 25 m.

 

Sztuczny zbiornik w Sieniawie zachwyca turystów, ale nie ma tam bezpiecznych miejsc do kąpieli. Można natomiast wynająć kajak lub popływać łódką czy żaglówką. Zbiornik bogaty w ryby i poniżej zapory jest

hodowla pstrągów.

 

Największą atrakcją, przyciągająca latem turystów szukających wypoczynku nad wodą jest w

Bieszczadach sztuczne Jezioro Solińskie, z racji swej wielkości zwane “bieszczadzkim morzem”. Żaden inny akwen w Polsce nie stawia żeglarzom tak wysokich wymagań i nie zapewnia tak dużej satysfakcji z żeglowania. Dużą atrakcją są też rejsy spacerowe stateczkami “Białej Floty”. Na podkarpackich rzekach wytyczonych zostało wiele ciekawych szlaków wodnych. “Szlak Ikon” jest jednym z najciekawszych szlaków, jaki można pokonać na kajaku. Trasą tą, biegnącą wzdłuż Parku Krajobrazowego, odbywa się też spływ na łodziach. Regaty żeglarskie, spływy kajakowe, a także widowiskowe regaty maszyn pseudopływających i loty maszyn pseudolatających oraz turnieje pirackie na deskach surfingowych, to tylko niektóre z atrakcyjnych imprez, jakie odbywają się na rzekach i akwenach województwa.

 

 

 

.