Kúpele - Uzdrowiska

Kúpele Karpatského Euroregiónu

 

Bardejovské kúpele

            Bardejovské Kúpele sa nachádzajú 6 km severne od Bardejova. Po prvý raz sa spomínajú v kráľovskom spise z roku 1247. V kúpeľoch sa liečilo viacero významných osobností, okrem iných dcéra rakúskeho cisára Františka I. a druhá manželka Napoleóna I. Mária Lujza, básnik Sandor Petöfi, ruský cár Alexander I. a v roku 1895 manželka Františka Jozefa I. cisárovna Al.beta. Hotel, v ktorom bývala cisárovná bol na jej počesť premenovaný na Hotel Alžbeta a v roku 1903 bola v parku postavená jej bronzová socha.

V kúpeľoch sa liečia choroby zažívacieho traktu, dýchacieho ústrojenstva, ľahšie srdcové ochorenia a pod. Minerálne pramene sa využívajú na pitné kúry, kúpeľnú a inhalačnú liečbu. Na modernej kolonáde možno piť vodu z ôsmych prameňov rozmanitého chemického zloženia.

            V areáli kúpeľov sa zachovali dobové stavby v klasicistickom, neoklasicistickom a eklektickom slohu a kúpeľná architektúra je doplnená o nové, moderné objekty, ktoré poskytujú návštevníkom pohodu a prispievajú k zlepšeniu zdravia. Na okraji kúpeľov je spomínaná expozícia ľudovej architektúry z regiónu horného Šariša. Nádherné prírodné prostredie s dobrou vybavenosťou sú veľmi vhodné na oddych a liečenie po celkovej fyzickej a duševnej námahe.

 

Vyšné Ružbachy boli už v 2. polovici 17. stor. letoviskom poľskej a uhorskej šľachty. Priaznivé klimatické podmienky a liečivá voda s teplotou 22 °C sú využívané pri liečbe obehového a pohybového ústrojenstva, dýchacích ciest, onkologických, duševných a ženských chorôb

 

Termálne kúpalisko Vrbov má 7 bazénov s teplotou vody od 26 do 38 oC, ktorá lieči choroby pohybového systému, kĺbový reumatizmus, choroby nervovej sústavy, srdcovo-cievneho ústrojenstva a mnoho ďalších. Voda je vhodná na pitie, ale blahodárne pôsobí aj vodná prúdová masáž s plynom priamo z termálnych vrtov.

 

 V okolí Ľubovnianskych Kúpeľov vyviera okolo 85 minerálnych prameňov, ktoré sa využívajú aj na pitné účely, blahodárne pôsobia na tráviaci trakt.

 

Kúpele Iwonicz- -Zdrój, ktorých ovzdušie je presýtené jódom a brómom. Preslávené sú aj vďaka ložiskám bahna a liečivým uhličitanovým vodám. Poloha v strede masívu Nízkych Beskýd láka aj turistov krásou pamiatkovej architektúry i vynikajúcimi miestami vhodnými pre aktívny odpočinok.

 

Kúpele Rymanów-Zdrój sú určené pre deti. Za svoju špecifickú mikroklímu vďačia nielen značnému obsahu aerosolí ako jód, soli a éterické oleje, ale aj vlhkosti vzduchu príznačnej pre morskú klímu. Okrem toho tu na najmladších čakajú nádherné cyklistické, prírodné a náučné chodníky.

 

Nad Solinským jazerom nachádza sa najväčší komplex sanatórií a rekreačných  budov v Beskydách Polańczyk-Zdrój. Hemží sa nielen pacientami, ale aj dovolenkármi, ktorých tu priťahuje podhorská klíma, pramene minerálnych vôd a samotný záliv. Ten je vynikajúcim miestom pre člnkovanie, rybolov a iné

vodné športy.

 

Horyniec-Zdrój má dokonalé podnebie a početné lesy s výborne pripravenými cyklotrasami. Tu nachádzajúce sa najväčšie ložiská liečivého bahna v Poľsku vytvárajú ideálne podmienky pre kúpeľnú liečbu a sú vhodné pre rôzne formy klimatoterapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uzdrowiska Euroregionu Karpackiego

 

Bardejowskie kupele

            Znajdują się w odległości 6 km w kierunku północnym od Bardejowa. Po raz pierwszy są wspomniane w spisie królewskim z 1247 roku. Z usług uzdrowiska korzystało wiele znanych osobistości, między innymi córka cesarza austriackiego Franciszka I i druga żona Napoleona I. Maria Luiza, poeta Sandor Petöfi, car ruski Aleksander I i w 1895 roku żona Franciszka Józefa I. cesarzowa Elżbieta. Hotel, który zamieszkiwała został na jej cześć nazwany jej imieniem. W 1903 roku w parku została postawiona jej rzeźba.

            W uzdrowisku leczy się choroby organów trawiennych, dróg oddechowych oraz lekkie choroby serca itp. Wody mineralne wykorzystane są do picia, kąpieli i inhalacji. Na nowoczesnej kolumnadzie można pić wodę z ośmiu źródeł o różnym składzie chemicznym.

            W areale uzdrowiska zachowane są budynki w stylu klasycystycznym, neoklasycystycznym i eklektycznym. Architektura uzdrowiska dopełniona jest o nowe, nowoczesne obiekty, w których goście zażywają spokoju i mogą poprawić stan zdrowia. Na skraju Parku Zdrojowego znajduje się już wspomniana Ekspozycja Architektury Ludowej z regionu Górnego Szarisza. Piękna przyroda i przyjazna infrastruktura sprzyjają zażywaniu wypoczynku i rekreacji po wysiłku fizycznym i umysłowym.

 

Uzdrowisko Vyšné Ružbachy już w drugiej połowie XVII w. stało się popularnym letniskiem polskiej i węgierskiej szlachty. Sprzyjające warunki klimatyczne i woda lecznicza o temperaturze 22 °C są wykorzystywane w leczeniu chorób układu krążenia i aparatu ruchowego, aparatu oddechowego, schorzeń onkologicznych, psychiatrycznych i ginekologicznych.

 

Kąpielisko termalne Vrbov ma 7 basenów o temperaturze wody od 26 do 38 °C, która leczy choroby aparatu ruchowego, reumatyzm stawów, choroby układu nerwowego, układu krążenia i serca i wiele innych. Woda nadajesię do picia, ale świetnie działa również masaż prądem wody z gazem, prosto z odwiertu termalnego.

           

W okolicy Lubovnianskich Kupelov bije około 85 źródeł mineralnych, które są wykorzystywane do picia, świetnie wpływają na system trawienny. Swoisty mikroklimat oraz źródła wód mineralnych i złoża leczniczych borowin, przyczyniły się do powstania wielu uzdrowisk v Polsce.

           

Najbardziej znanym jest uzdrowisko Iwonicz- -Zdrój. Jego powietrze przesycone jest jodem

i bromem, słynie także ze złóż borowiny oraz leczniczych wód kwasowęglowych. Położenie wśród masywu Beskidu Niskiego przyciąga i turystów pięknem zabytkowej architektury i wspaniałymi miejscami odpowiednimi dla wypoczynku aktyvnégo.

 

Uzdrowiskom dla dzieci jest Rymanów- -Zdrój. Swój specyficzny mikroklimat zawdzięcza znacznej zawartości aerozoli – jodu, soli, olejków eterycznych oraz wilgotności powietrza właściwej klimatowi morskiemu. Ponadto na najmłodszych czekają tu wspaniałe ścieżki rowerowe, przyrodnicze i dydaktyczne.

 

Nad Jeziore Solińskim mieści się największy w Bieszczadach kompleks sanatoriów i domów

wczasowych – Polańczyk-Zdrój. Rzesze nie tylko kuracjuszy, ale i wczasowiczów przyciąga tu podgórski klimat, źródła wód mineralnych oraz sam zalew będący wspaniałym miejscem do uprawiania żeglarstwa, wędkarstwa i innych sportów wodnych.

 

Horyniec-Zdrój, to doskonały klimat, liczne lasy, a w nich wspaniale przygotowane trasy rowerowe, a także największe w Polsce złoże leczniczych borowin, stwarzają idealne warunki do leczenia uzdrowiskowego, a także sprzyjają różnym formom klimatoterapii.

 

.